Slider

Вила АдиАрт Родопи > МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Вила АдиАрт Родопи е сградата, която първа Ви посреща в с. Биланска,  бивша махала на с. Горна Арда. Селото отстои на 36км, южно от центъра на общината – гр. Смолян. Разположено е в най-горното течение на р. Арда, откъдето носи и името си, в живописна котловина с 1000 – 1200м надморска височина, на границата с Гърция. По време на комунизма това райско кътче е било зад „кльона”, гранична зона в която външни лица не са допускани, поради това тук се е съхранила не само природата, а и човешкото в човека.

Адрес: Билянска 1, 4789, Билянска, България

41.451619, 24.616860